SKÚŠKY

Termíny neverejných skúšok:

AKTUALIZOVANÉ 21. 10. 2019

04. 11. 2019 - pondelok, od 18:00 - 22:00h

05. 11. 2019 - utorok, zrušená

09. 11. 2019 - sobota technická 

10. 11. 2019 - nedeľa, technická

11. 11. 2019 - pondelok, od 18:00h - 23:00h

12. 11. 2019 - utorok, od 18:00h - 23:00h


15. 11. 2019 - piatok,  17:00h a 20:00h, DK ŠAĽA

18. 11.2019 - pondelok,  17:00h a 20:00h, DK ŠAĽA

26. 11.2019 - utorok,  17:00h a 20:00h, DK ŠAĽA