SKÚŠKY

Termíny neverejných skúšok:

14.júla 2019 (nedeľa) DS od 08:00h - 15:30h


2.9.2019, pondelok o 18:00 - 22:00h

3.9. 2019, utorok o 18:00-22:00h

9.9.2019, pondelok o 18:00-22:00h

10.9. 2019, utorok o 18:00-22:00h

16.9. 2019, pondelok o 18:00-22:00h

17.9. 2019, utorok o 18:00-22:00h

23.9. 2019, pondelok o 18:00-22:00h

24.9. 2019, utorok o 18:00-22:00h

29.9. 2019, nedeľa od 8:00-15:30h

30.9. 2019, pondelok o 18:00-22:00

1.10. 2019, utorok o 18:00-22:00h

5.10. 2019, sobota o 8:00-15:30h

7.10. 2019, pondelok o 18:00-22:00h

8.10. 2019, utorok o 18:00-22:00h

12.10. 2019, sobota od 8:00-15:30h

14.10.2019, pondelok o 18:00-22:00h

15.10. 2019, utorok o 18:00-22:00h

19.10. 2019, sobota od 8:00-15:30h

20.10. 2019, nedeľa od 8:00-15:30h

22.10. 2019, utorok o 18:00-22:00h

26.10. 2019, sobota od 8:00-15:30h

27.10. 2019, nedeľa od 8:00-15:30h

28.10. 2019, pondelok o 18:00-22:00h

29.10. 2019, utorok o 18:00-22:00h

novembrové termíny podľa dohody

15.11. 2019 - premiéra