SKÚŠKY

Termíny neverejných skúšok:

AKTUALIZOVANÉ 04.09.2019

09.9.2019, pondelok o 18:00-22:00h

16.9. 2019, pondelok o 18:00-22:00h

17.9. 2019, utorok o 18:00-22:00h

23.9. 2019, pondelok o 18:00-22:00h

30.9. 2019, pondelok o 18:00-22:00


01.10. 2019, utorok o 18:00-22:00h

07.10. 2019, pondelok o 18:00-22:00h

08.10. 2019, utorok o 18:00-22:00h

12.10. 2019, sobota od 8:00-15:30h

13.10.2019, nedeľa od 8.00-15:30h

14.10.2019, pondelok o 18:00-22:00h

15.10. 2019, utorok o 18:00-22:00h

19.10. 2019, sobota od 8:00-15:30h

20.10. 2019, nedeľa od 8:00-15:30h

21.10. 2019, pondelok o 18:00-22:00h

26.10. 2019, sobota od 8:00-15:30h

27.10. 2019, nedeľa od 8:00-15:30h

28.10. 2019, pondelok o 18:00-22:00h

29.10. 2019, utorok o 18:00-22:00h


02.11. 2019 - sobota od 8:00-15:30h

03.11. 2019 - nedeľa od 8:00-15:30h

04.11.2019 - pondelok, od 18:00 - 22:00h

05.11. 2019 - utorok, od 18:00h - 22:00h

09.11.2019 - sobota od 8:00-15:30h

10.11.2019 - nedeľa, od 8:00-15:30h

11.11.2019 - pondelok, od 18:00h - 22:00h

12.11.2019 - utorok, od 18:00h - 22:00h

15.11. 2019 - piatok, premiéry 17:00h a 19:30h

18.11.2019 - pondelok, reprízy 17:00h a 19:30h