SKÚŠKY

Termíny neverejných skúšok:

27.mája 2019 (pondelok) DS od 18:00h

28.mája 2019 (utorok) DS od 18:00h

09.júna 2019 (nedeľa) DS od 08:00h - 15:30h