15., 18. a 26. novembra 2019
PREMIÉROVÉ VYSTÚPENIA !!!

DIVADLO ASI ŠAĽA UVÁDZA AUTORSKÚ HRU

ELI, ELI, LAMA SABACHTANI