ELI, ELI, LAMA SABACHTANI

"Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma."

Matúš 25:35