Eli, Eli, lama sabachtani
17. februára 2020 o 19:00h v DK Šaľa

DIVÁKOM A PRIAZNIVCOM PRAJEME V ROKU 2020 VEĽA DIVADELNÝCH ZÁŽITKOV!