Eli, Eli, lama sabachtani
SME DOMA!

DIVÁKOM A PRIAZNIVCOM PRAJEME VEĽA ZDRAVIA!