Eli, Eli, lama sabachtani

"Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma." Matúš 25:35

TRI GRÁCIE Z UMAKARTU

"Len dávaj pozor, tie dvere nejdú zavrieť, asi sa tam skrížil umakart a zadrháva sa to...!"

Projekt vzniká vďaka finančnej podpore Mesta Šaľa a Nadácie ZSE.

Projekt vznikol s finančnou podporou 

Mesta Šaľa a Nadácie ZSE.