Eli, Eli, lama sabachtani
VRACIAME SA 26. 6. 2020!

DIVÁKOM A PRIAZNIVCOM PRAJEME VEĽA ZDRAVIA!