KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Miroslav Demín

Narcisová 1, 927 05 Šaľa, Slovensko

www.divadloasi.sk

e-mail: demin@divadloasi.sk

IČO: 51 296 560

IBAN: SK16 1111 0000 0014 7874 3000

telefónne číslo: +421 907 726 494