NAPÍSALI O NÁS

eS, Slovo Šaľanov, október 2018 


Július Morávek, SLOVO ŠAĽANOV, apríl 2010


Slovo odbornej poroty 

Divadelné dni pod Slovenskou bránou Tlmače XII.ročník (11.-13.4. 2003)

DS TERRA WAG PRI MsDK ŠAĽA - "MATKA"

J. BARČ - IVAN, RÉŽIA, ÚPRAVA: ROMAN BUDAI - MIROSLAV DEMÍN

Priznám sa, že s určitým napätím som očakával vystúpenie tohoto divadelného kolektívu aj preto, že jeden z režisérov predstavenia je Roman Budai. Tento tvorca je z minulých rokov známy búrlivým hľadačstvom. Vyskúšal si sily (a nie vždy neúspešne) v rôznych žánroch divadla, napríklad : divadlo poézie, muzikál, alternatívny typ autorského divadla ap. A zrazu Budai režíruje "Matku" slovenského klasika ako činoherné predstavenie. Je to návrat k poetike hier zo slovenského dedinského prostredia. S radosťou možno konštatovať, že tento návrat bol úspešným a tvorivým počinom. Ukázalo sa, že Roman Budai a Miroslav Demín sú poučení a skúsení režiséri, ktorí ovládajú divadelné remeslo. Naviac, ak mali k dispozícii na slovenské ochotnícke pomery výborných hercov, vytvorili si ideálne podmienky na tvorivú prácu. V kontaktnom netradičnom prostredí malého hľadiska a javiska na javisku Domu kultúry obklopení technickým svetelným vybavením javiska si vytvorili vhodný priestor na inscenovanie náročnej predlohy J.Barča - Matka. Tento ideálny priestor umožnil realizovať dramaturgicko-režijný zámer obidvoch režisérov. Pár centimetrov pred očami divákov sa ocitáme uprostred dedinskej izby s tradičným ľudovým nábytkom. V pološere reflektorov vstupujú do hry postavy príbehu a divák má dojem, že je v centre tohto divadelného diania. Dominantnou zložkou je bravúrne herectvo presdstaviteľky Matky v podaní Aleny Demkovej a najmä jej synov Jana a Paľa, ktorých výborne stvárnili Roman Hatala a Vojtech Dúc. Pohybové a rečové schpnosti týchto dvoch protagonistov, oblečených v klasickom ľudovom kroji umožnilli dosiahnuť potrebné napätie vo vzájomných vzťahoch hereckých postáv zo širokým diapazónom pohybových a rečových schopností. Vášnivé vzťahy plné napätia v tomto expresívnom herectve sa odvíjajú od minima až do maxima hlasových prejavov. Odvíja sa príbeh nešťastnej a životom skúšaniej slovenskej matere a dvoch jej vzájomne znepriatelených synov. Sila jej lásky je až tak veľká, že v záverečnej finálovej časti hry obetuje vlastný život, aby zachránila život jednému zo svojich synov. Umelecký dojem zosilňuje aj výrazné atmosferické svietenie vytváraných mizanscén v pestrej kompozícii postáv, a vhodne volená melodramarická hudba. Hru , napísanú autorom do evanjelického duchovného prostredia, posunuli režiséri do duchovného prostredia katolickej rodiny. Inscenátori posunuli umeleckú latku ostatným súťažiacim kolektívom hodne vysoko.

Eduard Stanovský

Hlavné nominácie:

Odborná porota na 29. celoštátnu súťažnú prehliadku amatérskeho činoherného a hudobného divadla Divadelné Šurany nominuje na priamy postup: DS TERRA WAG pri MsDK Šaľa s inscenáciou - J. Barč-Ivan: M a t k a

Individuálne ceny:

Alene Demkovej za stvárnenie postavy "Matka" v rovnomennej hre "Matka" zo súboru TERRA WAG pri MsDK Šaľa, Romanovi Hatalovi za stvárnenie postavy "Jano" v hre "Matka" zo súboru TERRA WAG pri MsDK Šaľa, Vojtechovi Dúcovi za stvárnenie postavy "Paľo" v hre "Matka" zo súboru TERRA WAG pri MsDK Šaľa