Zrušené predstavenia pre COVID 19

09.03.2020

Preventívne opatrenia prijaté mestom Šaľa i VÚC Nitra a ďalších inštitúcií v súvislosti s koronavírusom nás donútili zrušiť divadelné vystúpenia Eli, Eli lama sabachtani. Plánované dvojpredstavenie pre študentov 16. marca 2020 je zrušené. neuskutoční sa ani vystúpenie na FAD-e 21. marca 2020.