ASI očami Miška Demka

28.11.2019

Miško Demko je náš najväčší fanúšik a opora v zákulisí. Dohliada na Demínečka, aby správne dával dolu ťahy. Okrem toho má neuveriteľné výtvarné videnie. Bolo by chybou, keby sme jeho obrázky neuverejnili aj na tejto platforme.