Jazykolamy a začiatky reči podľa Alenky

29.03.2020

Dramatické hry a improvizácie, vypracovala Alenka Demková pre potreby dramatického záujmového útvaru. Aplikovať sa dajú aj v domácom prostredí.

1. Časť

Aktivita 1. :

Názov aktivity: PLYNULOSŤ REČI A SLOVNÁ KOMUNIKÁCIA

Tematická oblasť výchovy: esteticko-výchovná

Vyšší výchovno-vzdelávací ceľ: Rozvíjať talent a špecifické schopnosti

Špecifický cieľ: Zapojiť sa do hry a prejaviť schopnosť komunikovať na danú tému

Prostriedky: Jazykolamy napísané na výkresoch, tabuľa, krieda, Rozprávka Cisárove nové šaty

Aktivitu 2 sme rozdelili na tri časti:

1. Začiatky reči

2. Prvé rozvinutie aktivity: jazykolamy


1. Začiatky reči

Motivácia:

V úvode stretnutia sme nadviazali na predchádzajúce pohybové cvičenia. Pri pantomíme sme sa snažili nehovoriť. Dramatické hry a improvizácie, ktoré sme si pripravili boli upriamené na reč, plynulosť reči a slovnú komunikáciu. Reč je prostriedkom medziľudskej komunikácie. Ako to vlastne začalo? Ako vznikali prvé slová? Ako zneli?

Deti začali vymýšľať rôzne nezrozumiteľné slová, zvuky a plynule sme prešli na aktivitu "začiatky reči".

Deti mali hovoriť čo najviac nezrozumiteľných slov, aj neartikulovaných zvukov pre seba, nikoho nemuseli počúvať, mohli sa voľne pohybovať po miestnosti. Nasledovala motivácia artikulovanej reči, kde deti už používali aj zrozumiteľné slová.

- Vzpierač sa pokúša dvihnúť ťažkú činku , nahlas prejavuje námahu

- Skupina detí valí mohutný kmeň stromu

- Všetci súčasne vytínajú imaginárny strom, keď padá, kričia "varúj"

Keď deti "vyťali" všetky stromy, mohli si sadnúť a odpočívať.

Po krátkej relaxácii, kde deti mohli vyjadriť pocit z odpočinku slovom, pohybom, rôznymi zvukmi nasledovala prezentácia jazykolamov napísaných na výkresoch a plynulý prechod na prvé rozvinutie hry s názvom jazykolamy. Deti vyslovovali jazykolamy a vymieňali si výkresy. Ak niektoré dieťa poznalo jazykolam, ktorý nebol na výkresoch, napísal ho na tabuľu a deti ho vyslovovali. Samy rozvíjali hru a jazykolamy opakovali trikrát po sebe.

2. Motivačné jazykolamy

Strč prst skrz krk.

Moja rukavička je zo všetkých rukavičiek najvyrukavičkovanejšia.

Išiel pštros s pštrosicou a tromi pštrosíčatami.

Všetky húsky sa poprekoprcovali po priekope.

Vyskočil Vyskočil, Vyskočilku preskočil, Vyskočilka vyskočila, Vyskočila preskočila.

Nemá Peter ani meter, meria meter ten náš Peter.

Hlavnú rolu lorda Rolfa hral Vladimír Leraus.

Hodnotenie aktivity:

Deti prečítali jazykolamy a opakovali ich. Pri artikulácii a výslovnosti v priebehu aktivity sme spoločne s deťmi zaznamenali mnoho chýb. S pribúdajúcimi opakovaniami jazykolamov sa chybná artikulácia postupne zlepšovala.

Miško Demko pridáva svoje nové ilustrácie ako bonus!