Festivaly organizované "KOSkou" 2021

31.01.2021

Krajské osvetové stredisko v Nitre plánuje organizovať v roku 2021 súťažné divadelné prehliadky aj v našom meste.

Tradičná regionálna postupová prehliadka detského divadla a divadla dospelých hrajúcich pre deti Javiskový škriatok je naplánovaná v termíne od 11. do 13. marca v Spoločenskom dome vo Veči. Ak by pre epidémiu termín nebol reálny, uskutoční sa od 24. júna do 25. júna, uviedla Silvia Bartáková z Krajského osvetového strediska v Nitre.

Regionálny výber ku krajskej prehliadke Na scénu 2021 (divadlo mladých a dospelých pre okresy Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce) sa uskutoční vždy na domovskej scéne prihláseného súboru. Termín je od 11. marca do 13. marca.

Samotná Krajská postupová prehliadka Na scénu a súťaž neprofesionálneho divadla mladých a dospelých Nitrianskeho kraja sa uskutoční 15. až 17. apríla 2021 v Kultúrnom dome v Močenku. Vlani, v kategórii dospelých túto súťaž vyhralo a šalianka Alenka Demková získala individuálnu cenu za herecký výkon. Náhradný termín je určený na 17. až 19. septembra.

Komunitný festival FAD (festival amatérskeho divadla) s medzinárodnou účasťou Krajské osvetové stredisko naplánovalo na 4. až 8 augusta. Konať by sa mal v Kultúrnom dome Párovské Háje v Nitre. Je to nesúťažná prehliadka, otvorená všetkým, netradičným a inovatívnym formám divadla.

-m-