A na záver sezóny...

28.06.2020

Je to veľmi dobrý pocit ukončiť sezónu vystúpením, najmä, ak ste predtým pre pandémiu niekoľko mesiacov nemohli vstúpiť do kulturáku. Do autorskej hry dáva človek kus seba, svoje postoje a reflexie na témy, ktoré chce komunikovať voči okoliu. O to je pocit "podareného huncútstva" vzácnejší. V sezóne 2019/2020 sme s inscenáciou Eli, Eli, lama sabachtani odohrali celkom 10 vystúpení na domácom pódiu. Premiéru sme uviedli 15. novembra 2019. Predstavenie hráme pre komorný počet divákov, na javisku sedia s nami.  Cítia ako dýchame, občas i kýchame. A o to nám ide. Bezprostredne zdielať atmosféru a emócie. V rámci desiatich vystúpení sme posolstvo odovzdali približne 600 divákom. Ak by sme hrali v klasickom "kukátku", stačilo by dvakrát vypredať šaliansku kinosálu. My sme to tak ale nechceli. Išlo nám o priamy kontakt, o priame prenesenie atmosféry. Väčšina divákov ex post potvrdila, že sa nám to podarilo.

Eli, Eli lama sabachtani je výnimočným predstavením už len preto, že nie vždy sa podarí skĺbiť autorský text, autorskú hudbu, živú hudbu, skvelé herecké výkony na jednom javisku v rovnakom čase. Poďakovanie po sezóne preto patrí všetkým, čo akýmkoľvek spôsobom participovali alebo participujú na predstavení. A je úplne jedno či umelecky alebo technicky.

"Vystúpenia boli skvelé, mňa osobne mrzí, že nás zabrzdila v najlepšom korona", hovorí Veronika Mondočková Dulíková.

"Bolo to veľmi krásne a plodné obdobie. Zároveň veľmi náročné. Niektorí herci vedeli texty okamžite, napríklad Táňa Miškovičová. Sme aj takí, ktorí potrebujeme na učenie viac času, ale myslím si, že sme to dali dobre. Podľa reakcií divákov môžeme byť pyšní. Chceme za to veľmi pekne poďakovať tvorcom", tvrdí Alenka Demková.

"Ja si dovolím tvrdiť, že ma táto hra veľa naučila. Je mi veľmi ľúto, že nám pandémia zabránila hrať aj pre študentov. Verím, že to na jeseň napravíme, aby sme posolstvo hry mohli posunúť aj mladým ľuďom", hovorí Alessia Vargová.

"Tešíme sa na každé jedno vystúpenie. Pre mňa je radosť pracovať s týmto kolektívom", dodáva Táňa Miškovičová.

V lete a v septembri Divadlo ASI čakajú súťažné konfrontácie. Najbližšie už na prelome júla a augusta v rámci Celonárodného kresťanského divadla Gorazdov Močenok.
Pekné leto, priatelia! 

-md-