Naša krížová cesta

31.10.2019

...Ježiš volá na svojho Otca: "Eli, Eli, lama sabachtani?" a poslednýkrát vydýchne...

Divadlo ASI sa vracia po 7 rokoch a volá na svojich divákov : " Eli, Eli, lama sabachtani ?" v novej autorskej hre dvojice Roman Budai a Myro Demín. Na scenári spolupracoval aj Roman Budai ml.

Krížová cesta Ježiša, nebola jediným momentom, keď sme vzývali Boha a pýtali sa, prečo nás opúšťa. Tvorcovia inscenácie si vybrali pre svoj príbeh dobu najtemnejšiu, dobu najväčšieho zla, dobu, ktorá sa nikdy nemala stať a za ktorú sa ľudstvo bude navždy hanbiť. Holokaust.

"Bože, toto si nikdy nemal dopustiť", hovorí hlavná predstaviteľka inscenácie Táňa Miškovičová (Ráchel).

Toto sa už nikdy nesmie opakovať, hovoria tvorcovia inscenácie o svojich pohnútkach, prečo zvolili práve túto tému a práve v tomto čase.

Posolstvo Divadla ASI, je posolstvom pre nás všetkých, aby sme mali oči otvorené a už nikdy nedopustili, aby sa človek zriekol človečiny, aj keď sa o to aj v dnešnej dobe často pokúša.

Táňa Miškovičová, Alena Demková, Vlado Žák, Alessia Vargová, Veronika Mondočková Dulíková, Jana Feketeová, Feri Držík a.h., Zolo Szendrődi, Samuel Budai, Nina Kristína Micháliková, Martina Ruttmarová, Zuzana Reiffersová, Fero Miškovič, Peter Budai a Miško Demko sú tí, ktorí vás o tom hádam presvedčia.

Divadlo ASI vás pozýva na svoju krížovú cestu v dňoch 15. novembra, 18. novembra a 26. novembra o 17:00h a 20:00h hod v DK Šaľa.

Každý si odnesie svoj kríž. Až na Golgotu.


Roman Budai

Informácie o vstupenkách na našej stránke www.divadloasi.sk