Nežná revolúcia a divadlo

12.09.2019

Mesto Šaľa vydalo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie tematický dokument vo forme brožúry. Jeho autorom je člen Divadla ASI Miroslav Demín.

Publikácia zachytáva novembrové udalosti v meste. Jej súčasťou sú dokumenty, fotografie, a autentické výpovede ľudí, ktorí sa v roku 1989 postavili na "barikády" revolúcie v Šali. Súčasťou brožúrky je aj krátke video, ktoré si čitateľ vie pozrieť po načítaní QR kódu. Je to záznam z protestného zhromaždenia, ktoré sa konalo 2.12.1989 pri dome kultúry.

Dôležitú rolu v roku 1989 zohrali šalianski divadelníci zo súboru Váh. Boli to najmä Alena Demková, Valentín Kozaňák a Marek Vrbovský. Alena Demková je momentálne členkou Divadla Asi. V rámci Týždňa slobody (11.11.-17.11.2019) to bude práve Divadlo ASI, ktoré uvedie premiéru novej hry.

V záujme mesta bolo tieto historické udalosti zmapovať a uchovať pre ďalšie generácie, pretože dianie v meste je súčasťou jeho histórie.

Brožúra historické okamihy zachytáva najmä na lokálnej úrovni, ale aj v kontexte diania v SR.

Dokument bude k dispozícii v mestskej knižnici, na šalianskych základných i stredných školách. Publikácia je nepredajná, verejnosti bude distribuovaná v rámci podujatí konaných pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Elektronická verzia publikácie bude dostupná na webovej stránke mesta Šaľa v mesiaci november.

Vydanie publikácie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu s názvom: Nežná revolúcia v Šali - vydanie publikácie vo forme brožúry.