Ocenenia za ženské herecké výkony

01.08.2020

XXVIII. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok je na konci. Divadlo ASI Šaľa sa súťažnej prehliadky zúčastnilo s autorskou inscenáciu Eli, Eli, lama sabachtani (réžia Roman Budai, Miro Demín a kolektív). Porota ocenila Táňu Miškovičovú, Veroniku Mondočkovú a Alenu Demkovú za výborné herecké výkony.  Blahoželáme. Hlavú cenu získala inscenácia Na krídlach v podaní Detského divadelného súboru Prvosienka zo Zákamenného.

Divadlo ASI sa v septembri zúčastní krajskej súťažnej prehliadky "Na scénu" a festivalu Divadelné dni pod Slovenskou bránou v Tlmačoch.