Pripravujeme knihu o divadle

28.06.2019

Divadlo Asi Šaľa participuje na vydaní knižnej publikácie "Storočnica divadla v Šali". Projekt nadväzuje na výstavu Dramatické polstoročie, ktorá sa konala od októbra 2016 do januára 2017 v Galérii Focesa.

Výstava zmapovala všetky divadelné súbory a aktivity v meste za obdobie posledných 50 rokov. Divadlo ASI je spolu s CVČ a Divadlom Materinky iniciátorom vydania publikácie, ktorá využije materiály z uvedenej výstavy. Vznikne tak unikátna kniha s faktografickými údajmi, spomienkami, fotografiami a oceneniami.

Autorkou je Mgr.Alena Demková a kolektív. V Súčasnom období je spracovaných takmer 100 zo 200 strán. Na jazykovú úpravu textu dohliadne Mgr.Július Morávek, redakčne bude na knižke spolupracovať Mgr.Miroslav Demín. Divadlo ASI dostalo od Mesta Šaľa dotáciu na grafické spracovanie. Samotná realizácia knižky bude pokračovať v roku 2020. Divadlo ASI touto cestou za finančnú podporu ďakuje.

-eM-

Fotografie sú z výstavy Dramatické polstoročie. Autorka Alexandra Szabová, sala.sk.