Vyjadrujeme nesúhlas

27.11.2019

Sme nesmierne radi, že sme mohli na pôde mesta inscenovať autorskú hru o holokauste, o intolerancii, o neľudskosti. Po predstaveniach sa nás diváci často pýtali, prečo sme si zvolili takúto tému. Našou odpoveďou je jediné slovo, ktoré rezonuje aj počas predstavenia -  minulosť. Jedným dychom chceme vysloviť ešte jedno slovo - prítomnosť.

Divadlo ASI vníma, že v spoločnosti sa v súčasnosti rozmáhajú extrémistické nálady, od ktorých sa chce jednoznačne dištancovať. Nielen posolstvom autorského predstavenia Eli, Eli, lama sabachtani, ale aj osobnými postojmi členov súboru.

Divadlo ASI Šaľa, aj vzhľadom na svoje dva a pol ročné tvorivé úsilie, prijalo s rozčarovaním správu o tom, že v priestore domu kultúry sa má uskutočniť stretnutie členov a sympatizantov extrémistickej politickej strany.

Dom kultúry má slúžiť tanečníkom, spevákom, divadelníkom a nie ľuďom, ktorí po ženách hádžu kamene.

Divadlo ASI Šaľa