Divadlo ASI pre študentov i súťažne

26.02.2020

Od premiéry Eli, Eli, lama sabachtani uplynul štvrťrok. Od novembra 2019 súbor odohral deväť vydarených repríz. Boli to večerné vystúpenia, zväčša pre dospelých divákov. Divadlo ASI tentoraz svoju inscenáciu odohrá pre stredoškolákov. Vystúpenia sú naplánované na 16. marca 2020 v DK Šaľa, so začiatkom o 9,30h a 11,30h. Uvidia ich žiaci šalianskeho gymnázia a Strednej odbornej školy chovu koní v Šali. Na predstavenie sa prídu pozrieť aj žiaci z bratislavských Vajnor. Vzhľadom na tému by súbor chcel s reprízami pre školákov pokračovať aj v nasledujúcom období. Závisieť to bude od dĺžky rekonštrukcie domu kultúry.

Belopotockého Mikuláš

Divadlo ASI je zaregistrované na súťažnú prehliadku Belopotockého Mikuláš 2020. Regionálny výber (Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce) sa uskutoční  17. - 19. apríla 2020.