VYSTÚPENIA

15 . 11. 2019, 17:00h

DK ŠAĽA

OBSADENÉ

15 . 11. 2019, 20:00h

DK ŠAĽA

OBSADENÉ

18 . 11. 2019, 17:00h

DK ŠAĽA

OBSADENÉ

18. 11. 2019, 20:00h

DK ŠAĽA

OBSADENÉ

26. 11. 2019, 17:00h

DK ŠAĽA

OBSADENÉ

26.11. 2019, 20:00h

DK ŠAĽA

OBSADENÉ